TDC mobilmast

Sandagergård grundejerforening har holdt ekstraordinær generalforsamling vedrørende opsætning af en TDC mobilmast.  Det blev besluttet med et stort flertal at man ikke ønsker at der opsættes en mobilmast på deres friareal.

Advertisements

Ordinær generalforsamling 2019 mv.

Generalforsamling 2019 bliver søndag den 2.juni 2019 kl.10.00 på Blistrup skole.
Indkommende forslag skal være fremsendt skriftlig til formanden senest den 1.maj 2019.

Husk at give besked til kasseren ved ændring af mail-adresse eller helårsadresse til kurt@wtf.dk.

Der må være flere der har mail-adresse så skriv til Kurt@wtf.dk så vi kan spare portoudgifter.

Nyt slidlag fase 3

Da tiden nu nærmer sig hvor vi skal have lavet den sidste etape af vores veje.
I den anledning skal vi bede/opfordre til at der bliver ryddet i rabatten og ved vendepladsen.
Grundejerforeningen regner med at arbejdet bliver udført i Maj måned, alt afhængigt af vejrforholdene.
I skal være opmærksomme på, at hvis man har fliser, eller andet der går ud til vejen, så skal man selv sørge for den evt. udligning der vil opstå, bliver udbedret. Rabatterne skal være ryddet.

Det drejer sig om et nyt slidlag på følgende veje: Skallemose-Kjæret, Søndermose-Kjæret, Stiigs-Ager, Vidie-Kjæret, Kierling-Åsen, Pile-Kjæret, Kors-Kjæret og Smedevangen.

Generalforsamling 2018 m.v.

Generalforsamling 2018 bliver søndag den 3.juni 2018 kl.10.00 på Blistrup skole.
Indkommende forslag skal være fremsendt skriftlig til formanden senest den 1.maj 2018.

Husk at give besked til kasseren ved ændring af mail-adresse eller helårsadresse til kurt@wtf.dk.


Generalforsamling 2017 m.v.

Generalforsamling 2017 bliver søndag den 11.juni 2017 kl.10.00 på Blistrup skole.
Indkommende forslag skal være fremsendt skriftlig til formanden senest den 1.maj 2017.

Husk at give besked til kasseren ved ændring af mail-adresse eller helårsadresse.