Udsættelse af ordinær generalforsamling 2020

Kære medlemmer af grundejerforeningen Rørhavegård

Årets ordinære generalforsamling har været planlagt til afholdelse søndag den 7.juni 2020. På grund af
situationen omkring corona har bestyrelsen derfor besluttet at udsætte generalforsamlingen. Bestyrelsen håber
på forståelse herfor og accept af, at denne udsættelse gør, at generalforsamling ikke kan holdes den første eller anden søndag i juni måned som vedtægerne foreskriver. Situationen er helt usædvanlig.
Bestyrelsen forventer, at generalforsamlingen kan afvikles i løbet af sommeren.

Ordinær generalforsamling 2020 mv.

Generalforsamling 2020 bliver søndag den 7.juni 2020 kl.10.00 på Blistrup skole.
Indkommende forslag skal være fremsendt skriftlig til formanden senest den 1.maj 2020.

Husk at give besked til kasseren ved ændring af mail-adresse eller helårsadresse til kurt@wtf.dk.

Der må være flere der har mail-adresse så skriv til Kurt@wtf.dk så vi kan spare portoudgifter.

TDC mobilmast

Sandagergård grundejerforening har holdt ekstraordinær generalforsamling vedrørende opsætning af en TDC mobilmast.  Det blev besluttet med et stort flertal at man ikke ønsker at der opsættes en mobilmast på deres friareal.

Ordinær generalforsamling 2019 mv.

Generalforsamling 2019 bliver søndag den 2.juni 2019 kl.10.00 på Blistrup skole.
Indkommende forslag skal være fremsendt skriftlig til formanden senest den 1.maj 2019.

Husk at give besked til kasseren ved ændring af mail-adresse eller helårsadresse til kurt@wtf.dk.

Der må være flere der har mail-adresse så skriv til Kurt@wtf.dk så vi kan spare portoudgifter.

Nyt slidlag fase 3

Da tiden nu nærmer sig hvor vi skal have lavet den sidste etape af vores veje.
I den anledning skal vi bede/opfordre til at der bliver ryddet i rabatten og ved vendepladsen.
Grundejerforeningen regner med at arbejdet bliver udført i Maj måned, alt afhængigt af vejrforholdene.
I skal være opmærksomme på, at hvis man har fliser, eller andet der går ud til vejen, så skal man selv sørge for den evt. udligning der vil opstå, bliver udbedret. Rabatterne skal være ryddet.

Det drejer sig om et nyt slidlag på følgende veje: Skallemose-Kjæret, Søndermose-Kjæret, Stiigs-Ager, Vidie-Kjæret, Kierling-Åsen, Pile-Kjæret, Kors-Kjæret og Smedevangen.

Generalforsamling 2018 m.v.

Generalforsamling 2018 bliver søndag den 3.juni 2018 kl.10.00 på Blistrup skole.
Indkommende forslag skal være fremsendt skriftlig til formanden senest den 1.maj 2018.

Husk at give besked til kasseren ved ændring af mail-adresse eller helårsadresse til kurt@wtf.dk.